پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند  روسای دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر از بدو تاسیس تاکنون 
     
     

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  مدرک و رشته تحصیلی

  آغاز تصدی

  پایان تصدی

  ۱

  زنده یاد حاج آقا قیومی

  تحصیلات حوزوی

  ۱۳۶۸

  ۱۳۶۹

  ۲

  دکتر علمدار آشناگر

  فوق دکتری شیمی آلی

  ۱۳۶۹

  ۱۳۷۲

  ۳

  مهندس سیدحسن امیری

  فوق لیسانس اقتصاد

  ۱۳۷۲

  ۱۳۷۴

  ۴

  دکتر بهروز میرزا

  دکتری شیمی آلی

  ۱۳۷۴

  ۱۳۷۹

  ۵

  دکتر سیدفتح اله ساجدی

  دکتری مهندسی عمران

  ۱۳۷۹

  ۱۳۸۰

  ۶

  دکتر بهمن گرجیان

  دکتری آموزش زبان انگلیسی

  ۱۳۸۰

  ۱۳۸۴

  ۷

  مهندس سیدمحسن سیدموسوی

  مهندسی برق مخابرات

  ۱۳۸۴

  ۱۳۸۵

  ۸

  مهندس عبدالرسول برازنده

  فوق لیسانس مهندسی شیمی

  بهمن ۱۳۸۵

  اردیبهشت۱۳۸۶

  ۹

  دکتر محمدحسین پورمحمدی

  دکتری عمران سازه های هیدرولیکی

  ۱۳۸۶

  ۱۳۹۰

  ۱۰

  مهندس حسین محمدیان

  فوق لیسانس فیزیک حالت جامد

  ۱۳۹۰

  ۱۳۹۳

   ۱۱               دکتر مازیار نوعی
        دکتری شیمی فیزیک
   ۱۳۹3
     1395/06/31
   
      
     

                                                                                                                                                                                                                                                                        
                           
     دکتر پـژمـان شـعـبـانـی
  سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

   
         

     

  5.7.4.0
  گروه دورانV5.7.4.0